Klimaat adaptie Kappersbranche

 

Adviesgroep Duurzame Kappers                               

Klimaatadaptie informatie voor de Kappersbranche.

Hoe als kapper/ondernemer aan te passen met betrekking tot de veranderde weersomstandigheden/klimaatverandering?___________________________________________________________

Wat is klimaatadaptie?

-        Adaptatie (aanpassing) aan klimaatverandering is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Adaptatie kan door de kappers zelf of gepland (overheden) zijn.

____________________________________________________________________________________________________

 

Klimaatverandering.

-          Het klimaat verandert: het wordt steeds warmer op aarde. En die opwarming gaat ook steeds sneller. We merken daardoor steeds meer van klimaatverandering. In de afgelopen 130 jaar is het wereldwijd gemiddeld 1,0°C warmer geworden.

-        De bijkomende effecten zijn meer hevige regenval (in korte tijd), gepaard gaande met overstromingen (de riolering en tuinen kunnen zoveel water niet goed verwerken). Deze heftige regenval gaan soms gepaard met sterke (ruk) winden/stormen, met als gevolg water en stormschade.   

    


Overstroming.

-         Bij een oplopende temperatuur stijgt de zeespiegel. Dit komt door de uitzetting van zeewater, het smelten van gletsjers en kleine ijskappen en het gestaag slinken van de grote ijskappen op Groenland  zoals in het Noordpoolgebied.

-         Nederland krijgt last van een zeespiegelstijging, want de bodem daalt met enkele centimeters per eeuw. Die bodemdaling wordt veroorzaakt door veenoxidatie, inklinking van de bodem en door na-ijleffecten van de laatste ijstijd.

-         Wanneer een gebied overstroomt, kan dit grote gevolgen hebben. Overstroming kan leiden tot schade aan gebouwen en infrastructuur, slachtoffers (doden en gewonden) en maatschappelijke ontwrichting.

-         De gevolgen worden bepaald door de overstromingsdiepte, de snelheid waarmee een gebied vol stroomt, evacuatiemogelijkheden, de economische waarde en het aantal inwoners. Door klimaatverandering neemt de kans op een overstroming toe, maar ook de gevolgen kunnen ingrijpender zijn, door hogere waterstanden.

-          Om te voorkomen dat het overstromingsrisico toeneemt, wordt het beschermingsniveau van de dijken regelmatig herzien.

-          Een duurzame klimaatbestendige inrichting zorgt er voor dat bijstelling van beschermingsniveaus minder snel nodig is.

Wat jezelf kunt doen. (water en stormschade)

-          Kijk (met hulp van je gemeente) of je met je bedrijf naar een andere locatie in je huidige vestigingsplaats kunt verhuizen, b.v. hogerop in deze plaats, van een benedenverdieping naar een bovenverdieping.

-          Loop met een professionele aannemer je pand binnen en buiten door wat er eventueel nog verbeterd kan worden om schade te voorkomen.

-          Overleg met de aannemer wat voor vloer en wanden het best bestaand is tegen schade.

-          Indien mogelijk plaats wat groen op je dak, een professionele hovenier kan je hier meer en goed over informeren en dit geld ook voor rondom je pand stenen eruit groen erin. Een regenton of ondergrondse wateropvang voor overtollig regenwater. (in sommige gemeentes/provincies zijn subsidies verkrijgbaar voor dit soort aanpassingen informeer er naar.

-          Zorg ervoor dat je de dakgoten regelmatig schoon/leeg maakt.

-          Vraag bij de gemeente hoe de rioolstelsel eruit zien kun deze overmatig regenwater verwerken.

-          Gevolgen klimaatverandering: maak zelf vast een spaarpotje

-          Kapper/ondernemers en consumenten kunnen het beste zelf wat geld opzijleggen nu ze steeds vaker te maken krijgen met schadeoverlast door klimaatverandering. Verzekeringen vergoeden die schade lang niet altijd.

Dekkingen en regelingen (waterschade en stormschade)

-          Overleg met je verzekeringmaatschappij welke schade wel of niet gedekt is?

-          Overleg wat voor mogelijkheden er zijn om eventueel bij te verzekeren?

-          Kijk op de websites van je gemeente, provincie of de Rijksoverheid wat voor regelingen er                                                                  zijn voor/bij klimaatschade?

-          Vraag ook bij de ANKO en Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) of er bepaalde regelingen zijn bij klimaatschade?

-          Overleg met ANKO en Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) om een speciale fonds op te richten voor klimaatschade en eventueel corona, want van corona zijn we voorlopig ook niet af.

-          Richt met de andere winkeliers in je woonplaats een klimaatfonds op in de vorm van bv. een coöperatie. (probeer niet enkel en alleen maar afhankelijk te zijn van de overheid!).

Wateroverlast.

Er zijn drie typen wateroverlast:

-          Wateroverlast door kortdurende hevige neerslag (vaker in de zomer)

-          Wateroverlast door langdurige neerslag (meestal in de winter)

-          Grondwateroverlast

-          De gevolgen van deze drie typen overlast variëren en zijn onder andere afhankelijk van de plaats waar de neerslag valt: in landelijk gebied of in de bebouwde omgeving, in een hellend of vlak gebied, in een (groot) watersysteem met veel of klein systeem met beperkte berging.

Wat jezelf kan doen bij wateroverlast en overstromingen.

Controleer je dakgoten en regenpijpen

Richt je tuin waterbestendig in

Meer mogelijkheden voor je tuin

Herken je  jouw overstromingsrisico?

Zijn je verzekeringen goed geregeld? (Het is belangrijk dat je een opstal- én een inboedelverzekering hebt afgesloten. Bij een huis met hypotheek is de opstalverzekering ook verplicht. Huur je een woning? Dan dient de verhuurder te zorgen voor een opstalverzekering, maar dat is níet verplicht.

Informeer daarom bij je verhuurder naar de stand van zaken. Controleer ook je polisvoorwaarden, zodat je precies weet voor welke schade je bent verzekerd in geval van wateroverlast.)

Bij voorkeur geen houten  vloer.

Voorkom dat rioolwater terugstroomt in je woning.

Schaf waterkerende schotten aan

Zorg voor een noodpakket in huis (Met een noodpakket bent u goed voorbereid op rampen, zoals een overstroming. Zo’n noodpakket hoeft niet duur te zijn. Wellicht heeft u een groot deel al in huis. Een noodpakket bestaat uit de volgende zaken)

Inhoud noodpakket: Radio op batterijen / opwindbare radio. Stem deze af op de lokale rampenzender, extra batterijen, Zaklamp, EHBO-trommel met eerste hulp handboek, Lucifers in waterdichte verpakking, Waxinelichtjes, Warmhoud dekens, Gereedschap set, Waarschuwingsfluitje, Flessen water, houdbaar eten én een blikopener, Contant geld en kopieën van identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren, Reservesleutels van uw huis en auto, Plattegrond van de omgeving, Lijst met de telefoonnummers van mogelijke opvangadressen, Desinfecterende hand gel, Verzorgingsartikelen, zoals wc-papier, zeep en maandverband, Medicijnen op doktersvoorschrift

Vlak voordat er wateroverlast ontstaat

Sluit de elektriciteit en het gas tijdelijk af (Wanneer water in aanraking komt met elektriciteit, kan er een stroomstoring ontstaan met brand als gevolg. Ook kan het water de elektriciteit geleiden, waardoor er levensgevaarlijke situaties ontstaan als mensen in aanraking komen met dat water. Sluit daarom de elektriciteit af. Ook het gas moet worden afgesloten, zodat u dit bij een eventuele evacuatie niet alsnog hoeft te (laten) doen.)

Breng waardevolle spullen in veiligheid

Installeer de waterkerende schotten of gebruik zandzakken voor de deuren naar buiten

Let op! Vergeet in alle commotie niet om overige ramen en deuren van uw woning af te sluiten, Sluit afvoeren van toilet, gootsteen en afvoerputjes.

Zorg voor een opgeladen mobiele telefoon (Voor het geval dat de situatie uitloopt op een evacuatie, is het belangrijk dat uw mobiele telefoon voldoende opgeladen is. Met uw mobiele telefoon kunt u nooddiensten, familie en vrienden op de hoogte brengen van uw situatie)

Zoek de hoogste plek in het huis op (Op de hoogste plek in het huis bent u het veiligst. Bovendien is daar het bereik van uw mobiele telefoon ook meestal het best).

Breng je verzekeraar op de hoogte (Nadat er waterschade is ontstaan, dient u eerst uw verzekeraar hiervan op de hoogte te brengen. In geval van een grotere schade (vaak boven de € 750) komt er een schade-expert langs. Wacht daarom ook met het ruimen van de schade. De schade-expert moet de schade met eigen ogen zien.)

Schakel een contra-expert in (Altijd bij waterschade! Nadat de verzekeraar op de hoogte is gebracht, is het verstandig om een contra-expert van Schadeoplossing Nederland in te schakelen. Zij beoordelen de schade onafhankelijk, waardoor u er zeker van bent dat u de juiste en eerlijke vergoeding voor uw waterschade ontvangt. Ook zal de schadeafwikkeling aanzienlijk soepeler verlopen. Voor u als verzekerde zijn hun diensten kosteloos.)

Je schade aanmelden (Controleer of er sprake is van de wet: ‘Tegemoetkoming schade bij rampen’ De Nederlandse regering dient het overstromingsgebied uit te roepen tot rampgebied. Pas dan treedt de wet ‘Tegemoetkoming schade bij rampen’ in werking. Deze wet zorgt voor een gedeeltelijke vergoeding voor de opgelopen schade. Ook als u niet verzekerd bent, of wanneer uw eigen verzekering geen dekking biedt.)

Niet elke overstroming vergoed (Let op, niet elke soort overstroming leidt tot een vergoeding. Dit verschilt per rampgebied. Informeer daarom naar de voorwaarden op de website van de overheid.)

Droogte/watertekort

Om de gevolgen van een droogtecrisis te beperken, kunnen we maatregelen nemen op de korte termijn. Maar het is vooral belangrijk om Nederland aan te passen aan een toekomst met meer kans op langdurige droogte. Hiervoor worden er maatregelen genomen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Hieronder lees je meer over deze maatregelen. Het Klimaatsignaal’21 bevestigd op basis van nieuwe klimaatmodellen dat de kans op droogte en neerslagtekorten toeneemt. De kans op droogte in de zomer wordt groter en de duur van droge periodes kan toenemen.

Wat jij als Kapper/ondernemer er aan kan doen?

Watertekort

Ga zuinig om met water in de salon, gebruik het alleen als het strikt noodzakelijk is bv. spoelen permanent en kleuringen, vraag klanten om het haar alvast thuis te gaan wassen.

Geen tuinen sproeien, auto’s wassen, zwembadje vullen met schoon drinkwater.

Rondom je pand kun je als sponswerking van de bodem verbeteren door de bodembiodiversiteit te verbeteren en verdichting te verminderen.

Hergebruik water zoveel mogelijk. Regenwater opvangen om onder andere het toilet door te spoelen.

Daarnaast kun je maatregelen nemen om droogte te voorkomen en te beperken. Algemeen geldt: voer regenwater niet af, maar houd het vast op eigen terrein. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:

Koppel regenpijpen af van het riool. Dit zorgt ervoor dat regenwater in de bodem kan wegzakken en dat het grondwater wordt aangevuld.

Installeer een regenton. Hiermee vang je regenwater op dat je later kan gebruiken voor de planten in je tuin. Zo kan je water besparen tijdens droge periodes.

Vervang tegels door groen. Dit zorgt er ook voor dat regenwater in de bodem kan wegzakken en het grondwater wordt aangevuld. Daarnaast helpt deze maatregel om wateroverlast en hittestress te voorkomen, en draagt het bij aan de biodiversiteit. Doe bijvoorbeeld mee met het NK Tegelwippen(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website), of bekijk het handboek De Levende Tuin.

Je kan ook aanpassingen doen in je tuin om deze beter bestand te maken tegen droogte. Plant bijvoorbeeld soorten die beter tegen droogte kunnen. In het Handboek voor de Watervriendelijke Tuin vind je hiervan een overzicht. Daarnaast zorgen bodembedekkers ervoor dat de bodem minder snel uitdroogt. Verder zorgt compost voor een rijk bodemleven wat de grond los houdt en waardoor regenwater makkelijk in de bodem kan wegzakken. Ook zorgt het organisch materiaal in de compost voor het beter vasthouden van vocht in de bodem.

Ga bewust om met water en bespaar het, vooral tijdens droge periodes. Er zijn veel manieren om water te besparen. Douche bijvoorbeeld een minuutje korter, gebruik een waterbesparende douchekop en installeer een knop voor waterbesparing op de wc.

Accepteer dat je gras geel kan worden tijdens een droge zomer.

Hitte

Hitterecords en hittegolven: we kijken er niet meer van op. Door klimaatverandering stijgt de temperatuur en worden onze zomers warmer. De een vindt het wel lekker en een ander vindt het vreselijk! Hitte neemt wereldwijd toe doordat de aarde opwarmt. Dat komt doordat verschillende menselijke activiteiten het broeikaseffect versterken. Daarnaast wordt het in verschillende steden vaak warmer dan in het omliggende gebied doordat steden meer warmte vasthouden. Dat noemen we het hitte-eilandeffect. Doordat de bebouwing en verstening in steden toeneemt, wordt ook het hitte-eilandeffect versterkt. De broeikasgassen in de atmosfeer houden de warmtestraling van de zon vast en zorgen voor een ‘natuurlijk’ broeikaseffect. Zonder dit effect zou de gemiddelde temperatuur op aarde 33 graden lager liggen. Door verschillende activiteiten van de mens, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing, komen er meer broeikasgassen in de atmosfeer, waaronder CO2. Dit versterkt het broeikaseffect en zorgt voor de opwarming van de aarde.

Wat jij als kapper/ondernemer er tegen kan doen?

De gevels van je pand vergroenen. (zie foto onder)

Indien mogelijk je dak vergroenen.  (zie foto onder)

Duurzame zonwering/luxaflex. heeft in tegenstelling tot airconditioning heeft een gunstig effect voor mensen met luchtwegproblemen of allergieën. (zie foto onder)

Op hete dagen gaan minder mensen winkelen in winkelgebieden die onaangenaam warm zijn. Hierdoor kan de productiviteit en de omzet teruglopen. Gekoelde winkelomgevingen krijgen het mogelijk drukker.

Ruimtelijke adaptatie om de buitentemperatuur en de gevoelstemperatuur laag te houden (zie comfort in de stad) in winkelstraten, op marktpleinen en op parkeerterreinen

Schaduw creëren door bomen, pergola’s, zonneschermen, of doeken boven in winkelstraten, marktpleinen en parkeerterreinen

Vernevelingsinstallaties op terrassen en in winkelstraten (maar denk om risico op legionellaverspreiding)

Winkeltijden aanpassen

Gratis watertappunten aanleggen (drinkwaterkaart)

Aanschaf airconditioning is niet duurzaam, verbruikt veel energie dus CO2 uitstoot, sommige airco’s bevat fluorkoolwaterstoffen, HFK’s (bijvoorbeeld R410). Dat zijn sterke broeikasgassen met een grote klimaatimpact, vaak wel 2.000 keer zoveel als CO2.

 

Voor meer info raadpleeg de bronnen:

www.klimaatadaptatienederland.nl

https://www.change.inc/finance/voor-schade-door-een-overstroming-of-droogte-hoef-je-niet-meer-aan-te-kloppen-bij-de-verzekeraar-email

www.milieucentraal.nl
                        
Duurzame zonwering/luxaflex 

(foto: luxaflex)


                                          

Groene winkel daken

(foto: duurzaam-actueel.nl)

                                                 


  Hoofdkantoor NIKE heeft de groenste gevels ter wereld.

 (foto: 


 

Copyrights,  Pieter Patje, 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 


Reacties

Populaire posts van deze blog

‘Niet het virus maar de mens is de echte plaag’

Haar hergebruiken